Monthly Archives November 2017

Hoe glazen schuifdeuren beveiligen

Glazen schuifdeuren zijn een goede manier om licht binnen te brengen in de woning. Voor dieven en inbrekers zijn het echter gemakkelijke manieren om binnen te geraken. Dit is vooral omdat de sloten hier over het algemeen zwakker uitvallen en met weinig kracht kunnen geforceerd worden. Als de deur uit enkel glas bestaat dan kan dat gemakkelijk kapot geslagen worden. Sommigen kunnen zelfs gewoon uit de geleiders getild worden. Er bestaan enkele eenvoudige trukjes om de deuren te beveiligen waarmee men het veiligheidsgevoel en de gemoedsrust kan versterken.

De meeste schuifdeuren worden gemaakt met zwakke of breekbare knipsloten, die kunnen breken als ze geforceerd worden. Een mogelijkheid om een geforceerd binnenbreken te vermijden, bestaat erin om een nieuw slot te laten installeren in de ...

Read More